4 Anledningar varför företag säger ja till Open Source

Open Source är inte bara bra för att det är billigt, företag använder det också för att man ska kunna producera applikationer snabbare, med komponenter av högre kvalité.

Då enskilda utvecklare tänker på Open Source tänker de ”gratis”. Och med bra skäl, vem skulle in vara intresserad av gratis teknik?
Men då företag tänker på Open Soruce tänker de på afförsrörlighet.

Möjligheten att skapa nya applikationer, snabbt och pålitligt utan större ekonomiska förluster drar både små och stora företag till open source. Vilket är mest troligt varför open source är så populärt idag.

Här är fyra viktiga anledningar till varför organisationer av all storlekar tar open source på största allvar.

 1. Håller kostnader nere
  Pengarna man sparar då man använder open source är kanske bara en del av lockelsen, men det är fortfarande en stor del oavsett storleken på organisationen. Hammond frågar sig själv ”hur kan Netflix endast ta 8 dollar i månaden för deras tjänster.” ”För allting är byggt i open source program. De har fokuserat på deras innehåll, inte på att bygga sitt eget operativ system”.
  Även fast många utvecklare och företag använder open source och tycker det är bra finns det vissa som inte tycker likadant. En undersökning som det fjärde kvartalet under 2011 visade att 71 % som avböjt att arbeta med open source var rädda att de inte skulle få hjälp.
 2. Förbättrar kvalitén
  Open Source fans har länge hävdat att man producera bättre mjukvara med open source. Deras resonemang var att, ifall koden är bristfällig kan utvecklarna tillsammans identifiera och åtgärda problemet medan en ensam kodare försöker hitta problemet under en längre tid.
 3. Leverarer affärsrörlighet
  Affärsrörlighet ör möjligheten att snabbt reagera på marknadens efterfrågan, snabbt. Open Source medför detta till utvecklarna och företagen genom att driva fram utvecklingen av mjukvaran.
 4. Minskar affärsrisker
  En annan fördel som är relativt okänd med open source är att den minskar affärsrisken.  Milinkovich säger att när ett företag utvecklade topcased, ett utvecklingsverktyg för inbyggda system. Hoppade en av utvecklarna av projektet. Men företagen som använde och älskade, mestadels Airbus, gick ihop för att finansiera det och fortsätta att driva utvecklingen framåt.

Många tror att kostnadsfördelen är den största fördelen med open source, men det är inte sant. Den största fördelen är du kan undvika inlåsningar och en möjlighet att anpassa och få en bättre känsla för vad du betalar för. Pfeiffer säger ”Du delar utvecklarnas kostander med andra människor, så du får mer mångfald och du är inte beroende av en enda utvecklare.

Jag har goda erfarenheter av att designa moderna och användarvänliga hemsidor med hjälp av HTML5 och CSS3. Jag anpassar hemsidor för olika plattformar T.ex. mobiler och surfplattor, för att kunna tillfredsställa alla användare. Jag använder mig även av jQuery vilket gör hemsidorna mer responsiva, interaktiva och användarvänliga. Dessutom har jag väldigt mycket erfarenhet med dynamiska webbsystem och hantering av MySQL databaser med PHP.
Privacy Policy