Active Directory – Lägg till användare/datorer

Active Directory

Efter att Active Directory har installerats är det dags att registrera användare i den nya domänen. Detta görs för att man ska kommunicera med varandra i samma nätverk. Det är tack vare användare i AD-miljöer som flera hundra olika människor kan logga in med sitt eget konto i en och samma dator. Det är även på så sätt man kan sätta speciella inloggningstider, behörigheter och liknande funktioner för användare. I skolor kan det användas till att neka åtkomst till vissa skrivare, exempelvis.

Skapa ny användare

 1. Klicka på Start, Administrative Tools och sedan ”AD Users and Computers”.
 2. Klicka på ditt domännamn, välj Users och högerklicka därefter på Users i fliken till

  vänster. Man kan också högerklicka någonstans på det tomma området bland alla

  standardanvändare.

 3. Välj New, klicka på User och ange information som förnamn, efternamn, initialer

  (inte tvunget) och ett inloggningsnamn. Det finns mängder av olika metoder att använda sig av gällande val av inloggningsnamn. Nedan visas ett par förslag på system man kan använda sig av för att förenkla processen:
  1 – 3 principen = Man använder förnamnets första bokstav och efternamnets tre första bokstäver. Namnet Sven Svensson får alltså inloggningen ”ssve”
  4 – 1 principen = Man använder efternamnets fyra första bokstäver och förnamnets första. Namnet Gustav Andersson får då inloggningen ”gusta”.
  Självklart är dessa principer ingenting man måste utgå ifrån, men det kan vara underlättande om man tänkt lägga till många nya användare. Användare uppskattar säkerligen enklare inloggningar, exempelvis sven1 eller svensvensson. En siffra efter ett förnamn kan betyda vilken avdelning användaren finns på, vilket år man är född eller något annat liknande.

 4. Klicka på Next. Välj ett lösenord och välj om den nya användaren ska behöva byta lösenord efter sin första inloggning, om den ska få behörighet till att byta lösenord över huvud taget, om lösenordet någon gång kommer att gå ut och därmed behöva förnyas och om kontot ska vara aktiverat eller avaktiverat. Efter att du har gjort detta är din nya användare redo att användas!

Dela in objekt i grupper

Med objekt menas användare, datorer, samt andra nätverksanslutna enheter.
Om din organisation kommer att ha flera olika avdelningar, förslagsvis en säljavdelning, en utvecklaravdelning och en administrationsavdelning kan det vara bra och underlättande att dela in användare och andra dedikerade nätverksenheter i grupper. Att lägga till användare eller objekt i specifika grupper är högst rekommenderat. Det är något som underlättar och gör flertalet processer snabbare att gå igenom. Att exempelvis behöva bläddra mellan 400 olika användare i en domän för att hitta en enda, eller för att markera två användare och vidta någon åtgärd tar givetvis längre tid än att markera samtliga i en enda grupp. Det bidrar till att man som serveradministratör får allt mer strukturerat, tydligare och därmed även enklare.

 1. Klicka på Start, gå till Administrative Tools och gå in på AD Users and Computers.
 2. Högerklicka på den blanka ytan, klicka på New, välj Group och ge den nya gruppen ett namn.
 3. Välj vilket scope gruppen ska tillhöra. OBS: Vet du inte vad detta innebär? Läs nedan! Annars gå vidare till steg 4.

 

Group scopes

Under fliken Group Scopes finns det två olika alternativ att välja mellan; Domain local och Global. Skillnaden mellan dessa är att man använder sig av domänlokala grupper enbart om det är ett litet företag eller organisation som dessutom endast finns på en enda fysisk plats, att man aldrig tänkt kommunicera inom domänen med andra fysiska platser. En global grupp används om man har ett stort företag som finns på flera olika fysiska platser långt ifrån varandra där man behöver kommunicera med varandra inom domänen och administrera alla avdelningar. Så, om organisationen endast finns på en enda fysisk plats som inte behöver kommunicera på något sätt inom domänen utanför den fysiska platsen så ska du välja alternativet ”Domain local”. Ett exempel på när något är globalt är att man kan logga in på samma domän både i Stockholm och i Malmö.

 1. Till höger om valet av Group scope ska du välja vilken Group type din grupp har. Alternativen som finns att välja mellan är Security eller Distribution. En säkerhetsgrupp används för säkerhet. Att dela filer, mappar och andra objekt till en grupp medan en distributionsgrupp inte stödjer någon säkerhet och används för mail- program som Microsoft Exchange. Microsoft rekommenderar själva att man ska välja Security eftersom man kan installera en mailklient även om man väljer Security.
 2. Klicka på OK. Nästa steg är att lägga till användare i gruppen. Att skapa användare har vi tidigare gått igenom och därför går vi inte igenom det steget en gång till.
 3. Markera och högerklicka på de användare du vill lägga till i gruppen.
 4. Välj Add to a Group. Något som är riktigt smidigt med Windows är att man inte

  behöver skriva in hela ordet på gruppen, heter den t.ex. ”Administrationsavdelningen” behöver du endast skriva in några av de få bokstäverna ordet börjar på. Det räcker alltså med att skriva in ”admi” och så kommer ett relevant förslag att visas.

 5. Klart!

 

Webbutvecklare med stora kunskaper inom användarvänliga och moderna e-handelssajter. För närvarande driver jag hemsidan Isladd.se som säljer 3 meter långa iPhone sladdar. För kontakt, se Kontakt på isladd.se.
Privacy Policy