Bakgrunden av Apples Data center

Ett antal datacenters experter har sagt att Apples temperatur i deras datacenter numera omfattas av branschens riktlinjer. Vilket är bekräftat på Today’s show producerad av NBC News.
Apple använder numera solceller på deras anläggningar, bland annat en stor solenergi farm i NC och Maiden för att hjälpa till och försörja sina datacenter som ligger där och samtidigt dra ned på kostnaderna och vara schysst mot miljön.Apple gav nyligen NBC:s Todays show tillträde till deras anläggning under veckan. En reporter frågade då vad det var för temperatur där och då svarade Lisa Jackson, Apples Vice VD för miljöinitiativ att det var omkring 39 grader Celsius här.Dock så befann Lisa och reportern sig då i en varm gång, det skulle ha varit en annorlunda upplevse ifall de gått ner i den kalla första gången där det är som kallast.Apple avslöjar inte detaljer om sitt datacenter i Maiden, förutom vid omkring 9000 meters höjd så det är oklart vilken temperatur det arbetar vid.

American Society of Heating, Refrigerating & Air-Conditioning Engineers, förkortat (ASHRAE). Sätter sina riktlinjer på temperatur och luftfuktighet baserat på vad ett datacenter är utrustad med. De rekommenderar att ett datacenter bör hålla mellan 17 till 26 grader Celsius. Dave Kelly, chef för tekniken på Emerson Network minskade ner temperaturen ytterligare. Ifall du har 26 grader i utrustningen på den första gången kommer det att vara runt 37 grader Celsius i den sista gången. Graderna beror på ifall all utrusningen i datacentret används eller är avstängt, då kan temperaturen vara mindre.De punkter som Dave nämner tillsammans med andra experter inom detta område pekar på att Apple driver sin anläggning nära de rekommenderade temperaturgränserna som ASHRAE har satt. På det sättet sparar det mest pengar på energikostnader.
ASHRAE sätter också riktlinjer som går långt över de rekommenderade riktlinjerna men då är det den högsta tillåtna temperaturen, högre får man inte ha. Dock kommer inte viss utrusningen att klara av den temperaturen.
Datacenter chefer kan vara försiktiga med temperaturen eftersom höga temperaturer kan öka risken för olika fel i utrustningen och det kräver avancerade kontroller för att undvika olika kylningsproblem.Enligt Uptime, är det flesta chefer på datacenter konservativa. En undersökning som Uptime genomförde visade att nästan hälften av alla datacenter som deltog i undersökningen arbetade vid 21 – 23 grader Celsius. Det nästa högsta segmentet av tempretaturen var 21 – 25 grader som rapporterades av 37 %. Den här stratergin sätter Apple på toppen för datacenter då det gäller temperaturgränser.

Jag har goda erfarenheter av att designa moderna och användarvänliga hemsidor med hjälp av HTML5 och CSS3. Jag anpassar hemsidor för olika plattformar T.ex. mobiler och surfplattor, för att kunna tillfredsställa alla användare. Jag använder mig även av jQuery vilket gör hemsidorna mer responsiva, interaktiva och användarvänliga. Dessutom har jag väldigt mycket erfarenhet med dynamiska webbsystem och hantering av MySQL databaser med PHP.
Privacy Policy