De 9 svåraste IT-roller inom branschen

Om man surfar runt på webben märker man ganska snabbt att de flesta företag söker IT proffs med särskilda erfarenheter och ju mer, desto bättre. Men alla letar efter samma talang. Nyligen genomförde TEKsystems en undersökning gällande 244 IT chefer, det var bland annat CTOs chef och många andra ledande proffs inom IT branschen.

 1. Programmering och applikationsutveckling
  Grymma utvecklare är rockstjärnor och är svåra att hitta men ännu svårare att hålla kvar. Det här uttalande stöds då programmering och applikationsutveckling var på plats i undersöknigen som TEKsystems genomförde förra året.
 2. Säkerhet
  Säkerhet fortsätter att vara en stor fråga som företag hanterar som skalskydd på din telefon till säkerhet gällande din identitet och privata uppgifter. Företag lider av säkerhets luckor som utsätter användarens data i risk. Det finns en lång lista över utsatta offer och den fortsätter att växa kraftigt.
  I en nylig rapport med titeln 2013 Cost of cybercrime study, rapporterade Ponemon Institute att IT brott och brott mot säkerheten kostar olika organisationer runt om i världen runt 11 600 000 dollar per år, det är en 20 procentig ökning från år 2012.
 3. Big data och Business Intelligence
  Big data har blivit ett ord som används frekvent, men faktum att organisationer fortsätter att samla in stora mängder information från olika källor behöver de personal som kan analysera och definiera vad som är värt att spara och sedan förbättra. Det skulle till exempel kunna vara att förminska kundsupports samtalstider.
 4. Affärsanalytiker
  Affärsanalytiker arbetar oftast inom IT organisationer för att anpassa företagens affärsmål och de olika tekniska möjligheterna.  Då tekniken ständigt förändras så är alla verksamheter beroende av IT analytiker.
 5. IT-arkitekter
  Företag behöver IT-arkitekter då komplexitet infrastruktur fortsätter växa, de behövs till system, data eller styrning arkitekter. Enligt TEKsystems undersökningar kommer 47 % av företagen öka sina IT-anställda och många kommer att leta efter folk inom detta område.
 6. Molnen
  Färdigheter inom molnen har flyttades upp två platser sen förra året och har blivit allt mer populärt. Det används främst för att bättre kunna hjälpa organisationers infrastrukturbehov. Eftersom många organisationer drar nytta av molnen kommer kompetens inom det här området att behövas.
 7. Kundtjänst/teknisk support
  Kundtjänst spelar en oerhört stor roll för ett företags framgång.  Oavsett om du arbetar med att återställa lösenord eller serva produkter är du rösten för ditt företag. Det är otroligt viktigt att hitta ordentliga medarbetare inom det här området.
 8. Mjukvaruingenjörer
  Som du redan säkert förstått så jobbar mjukvaruingenjörer med att utveckla och underhålla sidor.  Konkurrensen har vuxit om människor med kompetens inom detta område.
 9. Projektledare
  Alla organisationer som har ett mål att växa har mest troligt ett antal projektledare. Det är alltid någon som måste organisera, hanetera och underhålla alla deadlines, milstolpar och utvecklingsresurser. Då flera företag behöver projektledare växer samtidigt efterfrågan av projektledare. 
Jag har goda erfarenheter av att designa moderna och användarvänliga hemsidor med hjälp av HTML5 och CSS3. Jag anpassar hemsidor för olika plattformar T.ex. mobiler och surfplattor, för att kunna tillfredsställa alla användare. Jag använder mig även av jQuery vilket gör hemsidorna mer responsiva, interaktiva och användarvänliga. Dessutom har jag väldigt mycket erfarenhet med dynamiska webbsystem och hantering av MySQL databaser med PHP.
Privacy Policy