Folk vrider på fakta när de vill bli bortglömda från Google

rätten till att glömmas

I ett beslut fattat av europeiska domstolen om datakontroll har man rätt att begära att personlig information tas bort från nätet. Trots att Google har kritiserat beslutet vid ett antal tillfällen har man ända sagt att man försöker samarbeta med det. Beslutet innebär att man kan be sökmotorer som Bing och Google att ta bort vissa sidor med ens namn, om informationen är fel, oväsentlig eller överdriven.

Problemet enligt Google är nu att många inte ger fullständig information när de kräver att man ska ”glömma bort dem”. Eftersom Google ofta måste lita på de uppgifter de får av personen ifråga är det lätt att manipulera. Nu har de skrivit ett brev till den europeiska datakontrollen och klagat över situationen, som svar på deras fråga om hur det hela fortlöper. Bland annat säger man att flera förfrågningar har visat sig vara falska eller inte helt sanningsenliga. Även när detta inte var fallet har man i alla fall undanhållit en del information, enligt Googles brev.

Det kan till exempel handla om ett brott man begick som tonåring, men man undanhåller det faktum att man begått ett liknande brott som vuxen. Därför kan det vara svårt för Google att veta när de ska ta bort sökresultaten eller när de ska vägra att göra något åt det.

Och det handlar inte bara om en handfull förfrågningar heller. Fram till den 18 juli hade Google fått över 91 000 förfrågingar, rörande 328 000 urlar. De hade tagit bort 53%, vägrat en tredjedel och begärt mer information i 15% av fallen. En orsak till att de vägrar ta bort ett url eller en länk kan vara om det är ett politiskt tal, eller om det ligger i allmänhetens intresse att länken finns kvar. En del personer har även klagat på att Google tagit bort länkar till deras sajter.

De flesta förfrågningarna kommer från Frankrike (17 500) och Tyskland (16 500). Därefter följer Storbritannien med 12 000 förfrågningar, Spanien med 8 000, Italien med 7 500 och Holland med 5 500.

Det är inte bara Google som är kritiska till beslutet. I Storbritanniens House of Lords talade man om att beslutet var opraktiskt och missvisande. Man menade att beslutet kunde skada mindre sökmotorer som inte har tillräckligt med resurser att hantera ansökningarna. Både Google och Microsofts Bing har ett formulär på nätet där man kan ansöka om att bli bortglömd. Microsoft säger att de fortfarande håller på att arbeta på hur de ska analysera förfrågningarna.

Jag har goda erfarenheter av att designa moderna och användarvänliga hemsidor med hjälp av HTML5 och CSS3. Jag anpassar hemsidor för olika plattformar T.ex. mobiler och surfplattor, för att kunna tillfredsställa alla användare. Jag använder mig även av jQuery vilket gör hemsidorna mer responsiva, interaktiva och användarvänliga. Dessutom har jag väldigt mycket erfarenhet med dynamiska webbsystem och hantering av MySQL databaser med PHP.
Privacy Policy