Hur man marknadsför sin webbplats för att få mer trafik

markandsforing på internet

Marknadsföring är av yttersta vikt för att driva besökare till en webbplats och det finns ett flertal effektiva sätt att göra detta på, varav denna artikel kommer att ta upp de mest effektiva och vanligt förekommande metoderna. Till att börja med måste du veta vilken målgrupp din webbplats eller tjänst riktar sig till. Detta kan vara en indelning i ren fakta, exempelvis ålder, kön och geografisk position – men även mjuka värden som erfarenheter, upplevelser och personliga behov. Denna målgruppsanalys ligger sedan som en grund för all verksamhet som ämnar att driva trafik till webbplatsen, med ett gediget grundarbete sparar man mycket tid i längden!

Det många kommer att tänka på när det gäller att marknadsföra sin webbplats är SEO (Search Engine Optimisation), vilket involverar ett flertal steg för att se till att sidan innehåll hamnar i toppen av sökresultaten hos till exempel Google. I grunden handlar denna princip om att leverera relevant innehåll i texter och bilder på webbplatsen, och kanske främst av allt publicera unikt material eftersom exempelvis egenförfattade artiklar rankas högre än material som redan finns representerat på andra sidor – att kopiera andra webbplatsers innehåll är därför inte att rekommendera, av flera anledningar.

Beroende på vilken typ av webbplats det handlar om kan det vara extra viktigt att kontinuerligt erbjuda färskt innehåll. Om upplägget liknar det hos en blogg eller nyhetssida förväntar sig besökare nytt innehåll varje gång de besöker webbplatsen – således bör materialet uppdateras eller förnyas tämligen ofta. På en webbplats med ett mer statiskt innehåll är det istället extra viktigt att se till att detta håller en hög nivå både språkligt och innehållsmässigt. När denna punkt är avklarad finns det sedan möjlighet att sprida detta innehåll via sociala medier. Om möjligt, försök att utnyttja exempelvis Facebook, Twitter, Instagram eller något av de andra sociala nätverken idag för att få till en viral effekt, det vill säga att människor frivilligt delar med sig av innehållet till andra. Det är inte lätt och beror till viss det på tidpunkt och målgrupp, men marknadsföring i de sociala kanalerna kan vara ett extremt kraftfullt verktyg att tillgå.

En aningen äldre metod är nyhetsbrevet. Även om utskick via email kan kännas en smula föråldrat erbjuder det en fantastiskt hög konverteringsgrad för de webbplatser som driver e-handel, och dessutom är det näst intill en garanti att mottagaren är intresserad av att läsa samt ta del av innehållet i sin inkorg då det krävs att alla mottagare frivilligt anmäler sig till att prenumerera. Det må hända att man inte når ut till en lika stor målgrupp som man potentiellt sett skulle ha gjort via Twitter eller Facebook, men det garanterar samtidigt att mottagaren verkligen vill ta emot informationen.

Verktygen i denna artikel kommer att ge din webbplats en solid grund att utvecklas från, och med en väl utförd målgruppsanalys i grunden är det i det närmaste en garanti till att driva trafik till webbplatsen. Glöm dock inte bort att detta är ett konstant pågående arbete och kräver en hel del tålamod, men för de som är dedikerade kommer det att ge positiva resultat

Jag har goda erfarenheter av att designa moderna och användarvänliga hemsidor med hjälp av HTML5 och CSS3. Jag anpassar hemsidor för olika plattformar T.ex. mobiler och surfplattor, för att kunna tillfredsställa alla användare. Jag använder mig även av jQuery vilket gör hemsidorna mer responsiva, interaktiva och användarvänliga. Dessutom har jag väldigt mycket erfarenhet med dynamiska webbsystem och hantering av MySQL databaser med PHP.
Privacy Policy