Inquso

Inquso säker backup av mobiler

Hela arbetssituationen har förändrats sedan internet blev tillgängligt för alla. I tillägg så använder allt fler sina mobila enheter för både jobb och annat som man behöver göra på internet. Detta har skapat ett behov av att kunna synka och kontrollera mobiltelefoner och plattor från en central plats. En av de bästa mdm-lösningarna på dagens marknad är Inquso, som redan funnits några år men nu vuxit till sig.

Inquso riktar sMDM Inqusoig främst till små eller medelstora företag som önskar ha kontroll över sina mobila enheter. Man har utvecklat en egen plattform, som man kallar för Secure Phone. Med denna kan man ha en överblick över alla mobiler på firman, positionera och radera enheterna samt göra olika inställningar. Sedan finns det flera tilläggsfunktioner, beroende på vilken sorts lösning man väljer.

Till att börja med så lägger man upp sitt register, sin inventering. Koder, OS-versioner, och så vidare. Man kan göra en uppdatering med företagets Active Directory. Sedan ställer man in det hela, och väljer vad man ska kunna göra, och inte göra, på den mobila enheten. Bland annat kan man bestämma om roaming och fildelning, som kan vara känsliga ämnen.

Vartefter som tiden går kan man  uppdatera inställningarna och även ge support- på distans. Syftet med mdm, mobile device management, är just att man ska kunna hantera allt från en central plats. När någon slutar, eller om man tappar bort mobilen, så kan man bara radera den information som man inte vill ska spridas. Det är också lätt att föra över data med Inquso när man byter mobil enhet.

En plattform som Inquso är mycket viktig i dagens internet och mobila samhälle. Man måste kunna kontrollera de enheter som de anställda använder och uppdatera dem regelbundet. Det är viktigt att man kan dela med sig av information och ställa samman de olika avdelningarna. Samtidigt vill man inte att någon annan ska kunna ta del av denna information, vem som helst ska inte kunna synka mot företagets server.

Det är enkelt att använda Inqusos Secure Phone, och inte kostar det så mycket heller. Speciellt inte när man tänker på vilka fördelar man får av att kunna kontrollera och säkra alla mobiler och surfplattor från en central plats. Man kan installera appar och byta lösenord utan några som helst problem. Faktum är att när man väl börjat använda Inquso så kommer man att fråga sig varför man väntat så länge på att pröva på det.

Jag har goda erfarenheter av att designa moderna och användarvänliga hemsidor med hjälp av HTML5 och CSS3. Jag anpassar hemsidor för olika plattformar T.ex. mobiler och surfplattor, för att kunna tillfredsställa alla användare. Jag använder mig även av jQuery vilket gör hemsidorna mer responsiva, interaktiva och användarvänliga. Dessutom har jag väldigt mycket erfarenhet med dynamiska webbsystem och hantering av MySQL databaser med PHP.
Privacy Policy