Installera en print server

windows server

En print server används till att låta ett helt nätverk dela på en skrivare som inte är förberedd för nätverk och inte har någon egen nätverksanslutning. Fördelen med printserver är att man inte behöver lägga till en skrivare manuellt i varje dator, utan man kan lägga till en skrivare i domänen som sedan visas för samtliga datorer, oavsett om det är 100 eller 1000 datorer. Datorerna måste vara anslutna till en och samma domän för att denna tjänst ska fungera.

 1. Klicka på Start, Administrative Tools och välj Configure Your Server Wizard.
 2. Klicka på Next och återigen Next.
 1. Välj Print Server och klicka sedan på Next.
 2. Välj om skrivaren ska fungera att användas för endast Windows 2000 och XP

  användare, eller om den ska fungera med alla Windows operativsystem. Varför man endast skulle vilja tillåta användning åt dessa operativsystem låter vi vara osagt. Klicka därefter på Next och igen på Next.

 3. Nu visas rutan Add Printer Wizard. Välj Local Printer och avbocka rutan Automatically detect and install my Plug and Play printer. Klicka sedan på Next.
 4. Välj vilken port som skall användas för din skrivare. LPT1 är en rekommenderad skrivarport, men du kan även skapa en egen port. Vi visar hur du gör för att skapa en egen. Kryssa i Create a new port och välj Standard TCP/IP Port. Klicka på Next.
 5. Ange en IP-adress dedikerad till skrivaren. Portnamnet fylls i automatiskt efter angiven IP. Anger du en fel IP-adress kommer ett felmeddelande dyka upp och som kommer att hjälpa dig med att hitta skrivaren. Klicka Next.
 6. Välj skrivarens tillverkare och modellnummer. Ladda sedan ned skrivarens drivrutiner från tillverkarens hemsida, alternativt från en medskickad CD-skiva och klicka på Have Disk. Leta upp mappen till drivrutinerna och ange den som sökväg. Klicka sedan på Next.
 7. Ge skrivaren ett namn. Ange ett så kort namn som möjligt för bästa funktionalitet. Vissa program stödjer inte mer än 31 tecken. Klicka på Next.
  OBS: Vissa skrivare har redan drivrutiner. Du kan alltså bli tillfrågad att ersätta din drivrutinsfil med den existerande och tvärtom.
 1. Kryssa i Share name och ange ett delningsnamn. Klicka sedan på Next.
 2. Skriv något som gör det enkelt för användarna att kunna lokalisera skrivaren. Därefter

  Next.

 3. Välj att skriva ut en testsida eller inte. Klicka på Next och sedan på Finish för att

  avsluta guiden. Den tillagda skrivaren kommer nu att vara tillgänglig i mappen för skrivare.

För att klienterna ska kunna se skrivaren och ha möjlighet till att skriva ut, gör man enligt följande:
Alt. 1: Logga in i datorn, klicka på Start och välj Kör. Skriv in serverns IP-adress följt av skrivarens namn. Exempel:\\192.168.10.2\CanonKorridor.

Alt 2: Klicka på Start, gå till Sök och välj Efter Skrivare. Ange sedan skrivarens namn och vips – så kommer skrivaren att dyka upp. Högerklicka sedan på skrivaren och välj ”Anslut”.

Webbutvecklare med stora kunskaper inom användarvänliga och moderna e-handelssajter. För närvarande driver jag hemsidan Isladd.se som säljer 3 meter långa iPhone sladdar. För kontakt, se Kontakt på isladd.se.
Privacy Policy