Installera programserver i WIndows Server

windows server

Programserver är något som kan användas till att automatiskt installera, avinstallera eller uppdatera program på ett administrativt sätt genom att från servern sätta olika principer för olika program till klientdatorer. Skillnaden mellan en programserver och en deployment server är att en deploy-server används för att installera operativsystem medan en programserver används för att hantera program.

Det finns två sätt att tilldela program på:
Assign software
– program tilldelas en dator eller till en användare. Om det tilldelats en användare, installeras programmen när användaren loggar in på datorn. Är det däremot en dator som tilldelats så installeras programmen vid uppstart till alla användare.
Publish software – program publiceras i ”lägg till och ta bort program” listan där de kan installeras manuellt av användaren.

 1. Skapa en mapp där alla installationsfiler skall lagras.
 2. Dela mappen inom nätverket genom att högerklicka, välj Sharing and Security och

  kryssa i rutan ”Share this folder”.

 3. Ange ett delningsnamn och ange vilka permissions som skall gälla.

Skapa en GPO

GPO står för Group Policy Objects och är något som låter dig att bestämma hur du vill konfigurera dina klienter och servrar. Det finns mängder av olika saker man kan göra med GPO, men vi kommer enbart att gå igenom vad som krävs gällande GPO för att kunna tilldela programvaror.

 1. Klicka på Start, gå till Administrative Tools och välj Active Directory Users and Computers.
 2. Högerklicka på ditt domännamn i sidfältet till vänster.
 3. Klicka på New och välj Organizational Unit.
 1. Lägg till användare i organisationen genom att antingen dra och släppa från Users mappen eller skapa en ny.
 2. Högerklicka på din nyskapade organisation, välj Properties och klicka på fliken Group Policy.
 3. Skapa en ny sådan och ange ett namn. Klicka på Properties, välj Security och säkerställ att ”Apply Group Policy” är ikryssad för Authenticated Users.

Lägga till en programinstallationsfil

 1. Under fliken Group Policy (som hittas genom att högerklicka på organisationen och välja Properties) klicka på Edit.
 2. Expandera Software Settings under fliken User Configuration.
 3. Högerklicka Software Installation, välj New och klicka sedan på Package.
 4. Navigera till den nätverksdelade mappen som var tänkt att lagra installationsfilerna,

  lägg till de program du tänkt använda och klicka på en utav dem. Observera att en

  installationsfil ska ha filformatet .MSI.

 5. Klicka på Open. Välj mellan Publish, Assigned eller Advanced. Väljer du Advanced

  konfigurerar du antingen den publicerade eller den tilldelade tjänsten.

 6. Högerklicka installationsfilen, gå till Deployment fliken och kryssa i rutan

  Install this application at logon”.

 7. Välj om användaren ska kunna se installationens förlopp och eventuellt välja några

  alternativ för installationen, t.ex. språk, genom att kryssa i ”Maximum”. Om installationen skall ske i bakgrunden utan att användaren ser eller vet om det, kryssa i Basic rutan.

 8. Säkerställ att det fungerar som det ska genom att logga in med en användare som är medlem i din organisationsenhet på en klientdator.

Och där var även det klart. Nu kan du lägga till fler program som skall installeras.

Webbutvecklare med stora kunskaper inom användarvänliga och moderna e-handelssajter. För närvarande driver jag hemsidan Isladd.se som säljer 3 meter långa iPhone sladdar. För kontakt, se Kontakt på isladd.se.
Privacy Policy