Nätneutralitet

Det Amerikanska Federal Communications Commission kommer att ta emot kommentarer innan de går vidare med en ny uppsättning av regler angående nätneutralitet.
Federal Communications Commission (FCC) kommer inom kort att släppa ett förslag angående att man ska återinföra nätneutralitet regler som ger bredbandsleverantörer möjligheten att förhandla med innehållsleverantörer för förmånsbehandling. Detta bekräftade en tjänsteman från IAEA i onsdags.

En del digitala människorättsgrupper, också kallade pay-for-priority proposal förklarade i en artikel i Wall Street Journal nätneutralitetens död på FCC. Men FCC kommer i ett kommande möte att rösta ifall man ska öppna nätneutralitets föreslaget till allmänhetens åsikter även fast planen inte är färdig än.

En tjänsteman sade via E-post att enligt förslaget skulle bredbandsleverantörer krävas att ge en utgångsnivå av sin service till alla abonnenter, tillsammans med förmågan att ingå i individuella förhandlingar med leverantörer av innehåll. I alla fall skulle många bredbandsleverantörer agera på ett kommersiellt sätt och granskas från fall till fall.
FCC kommer att fortsätta att söka efter olika åsikter vad gäller vilken grundnivån för den tjänsten bör vara och hur man kan lösa vissa tvister.

Aktivist Ilska

Den digitala människorättsgruppen, Public Knowledge och Free Press motsatte sig planen att tillåta avtal med kommersiell trafikledning.

Michael Weinberg, Vice VD på Public Knowlegde sa i en intervju via e post att FCC tillåter ISPs att välja vinnare och förlorare på internet. ”Själva kärnan i en kommersiell rimlig standard är diskriminering. Och kärnan i nätneutralitet är icke-diskriminering. Det här” är inte nätneutralitet. FCC’s förslag skulle möjligöra att bredbandsleverantörer skulle kunna ta ut högre trafikavgifter till webtjänster som man ser som konkurrenter.

FCC arbetar med ett par nya regler efter att hovrätten i Columbia Circuit, USA tog bort byråns nätneutralitets regler under januari månad. Domstolen sa att man inte kunde tillämpa reglerna då myndigheterna anser att bredband är en informationstjänst och inte en telefon tjänst. Dom stolen påpekade att byrån ingår i en del av telelagen vilket ger dem möjlighet att utföra en bredbandsutbyggnad. Frågan om innehållsleverantörer ska betala för trafikprioritering har kommit upp under de senaste månaderna då Netflix ingått i en kommersiell trafikledning med en av USAs största bredbandsleverantör, nämligen Comcast. Detta ger Comcasts abonnenter högre hastighet då de tittar på Netflix filmer. Ändå skrev Netflix i ett blogginlägg för ett par månader att man uppmanade FCC att stärka nätneutralitets regler för att förhindra att de stora bredbandsleverantörerna ska börja be om kraftig ökade priser för att fortsätta leverera trafik.

Anonym insändare från våra läsare.
Privacy Policy