Penetreringstest

Penetreringstest it

De flesta är medvetna om att webbsäkerhet är mycket viktigt, det är något man absolut inte kan försumma. Man läser nästan dagligen om olika cyberattacker lite överallt i världen. Nu för tiden kan någon sitta i fjärran östern och knappa in sig på en dator i norra Sverige, tack vare internet har världen krympt avsevärt. Tror du att din webbplats är säker? Men vill du testa den för att verkligen veta att den är det, för att vara på den säkra sidan? Då behöver du ett så kallat penetreringstest för att se hur stor din säkerhet på nätet faktiskt är.

Egentligen är det inte bara ett test man utför utan flera stycken, där man går in och i princip försöker bryta sig in i ditt företags nätverk. Precis som en hackare så samlar man först in information om systemet, ser potentiella intrångsportar och hål för att sedan försöka med själva penetreringen.  Detta är bäst att göra vid en tidpunkt då du inte har så många besökare på hemsidan och naturligtis så ser vi till att ha en backup av all information ifall något skulle gå sönder under testet.

Vad kan man då se med ett penetreringstest? Eftersom det är en sorts attack, även om det är en kontrollerad sådan, så ser man hur bra systemet skyddar sig och vilka mekanismer som sätts igång. Samtidigt ser man också vilka säkerhetsåtgärder som åsidosatts av intrånget och vilka som fungerar. Med all den information man får från dessa olika test är det lättare att bestämma var man måste sätta in fler säkerhetsresurser. Om du tror att du är skyddad, men inte är det, kan man åstadkomma stor skada vid olaga intrång. Det är bra mycket bättre att få veta det i förväg så att man kan åtgärda alla säkerhetshål och problematiska situationer.

Man brukar säga att en kedja bara är så stark som sin svagaste länk, och det är det samma med en webbplats. Det räcker med ett litet säkerhetshål eller svag punkt i systemet för att någon ska kunna ta sig in och förorsaka problem. Vare sig det handlar om avsiktlig hacking eller ett virus- du vill inte att din hemsida ska vara öppen för vem som helst. Därför rekommenderar man att du utför penetreringstesten för att kunna vara på den säkra sidan. Om du vill veta mer i detalj vad vi testar och hur det fungerar är du välkommen att fråga oss.

Jag har goda erfarenheter av att designa moderna och användarvänliga hemsidor med hjälp av HTML5 och CSS3. Jag anpassar hemsidor för olika plattformar T.ex. mobiler och surfplattor, för att kunna tillfredsställa alla användare. Jag använder mig även av jQuery vilket gör hemsidorna mer responsiva, interaktiva och användarvänliga. Dessutom har jag väldigt mycket erfarenhet med dynamiska webbsystem och hantering av MySQL databaser med PHP.
Privacy Policy