Silicon Valley

Silicon Valley

Det är väl känt att Silicon Valley är platsen för att komma igång, och lyckas, inom affärsvärlden. Hit flockas entrepenörer från hela världen för att försöka sig på att följa exemplet av andra som framgångsrikt lyckats få igång sina företag i USA, som till exempel Elon Musk, Sergey Brin och Mikkel Svane.

Inte så att man måste förflytta sig till Silicon Valley för att lyckas, men det är ganska logiskt när man tänker på allt man har till hands här. Venture capital, rådgivare, talang och en existerande infrastruktur kan alla bidra till att ett företag växer och tar fart.

Det är alltså inte svårt att se de fördelar man har i Silicon Valley, däremot är det inte alla som inser hur annorlunda man arbetar här om man jämför med andra delar av världen. Internationella entrepenörer behöver därför vara villiga att anpassa sig om de vill lyckas här.

För att göra övergången lite lättare kan man se på hur andra har lyckats klara av situationen. Här är tre råd som de som kommer från den europeiska marknaden kan ge till nykomlingar.

Satsa på att växa långsamt

Det är fullt av ambitiösa entrepenörer i Silico Valley. Alla kommer hit med fantastiska planer på hur de ska kunna bli den nästa miljardären, och både förändringar och tillväxt håller ett högt tempo här. Med andra ord diametralt motsatt den pragmatiska inställning man har i många andra internationella knutpunkter för nybörjare.

Det är lätt att sugas upp i den virvelvind som finns i Silicon Valley, men det kan faktiskt motverka tillväxt och hindra en från att växa. Varje företag bör hitta sin egen takt, en som man har resurser att tackla. Om man växer allt för fort kan trycket på olika delar av organisationen bli för stort. Det gäller alltså att kontrollera vad som händer.

 

Nybörjare brukar speciellt ha problem om man går framåt med för stora kliv. De problem som alltid kommer upp i ett företag märks mycket tydligare när man är i ett tidigt skede, de kanske inte alls påverkar ett mer stabilt och etablerat företag. I Silicon Valley hör man ofta uttrycket ”förlora snabbt, förlora ofta” (fail fast, fail often). Med andra ord är det bättre att gå vidare till något annat om det inte fungerar på ett visst sätt.

Se upp för faran med överinvestering

Innan man bestämmer sig för hur man ska få igång företaget, om man ska inkludera andra investeringar eller inte, bör man se mycket noga på den marknad man vill ta sig in i. Det gäller att ha en klar bild av vilka möjligheter som finns, och vad som krävs för att nå dit. När man har en bra ide’, som man verkligen tror på, kan det vara lätt att tro att marknaden är större än den egentligen är. Det är klart man kan lyckas även inom lite mindre nischer, men poängen är om man ska se efter en investerare eller inte. Med en begränsad marknad kan det ibland vara bättre att komma igång på egen hand.

Det är nämligen gott om investerare i Silicon Valley, en del är redo att skriva under ett kontrakt redan vid första mötet. I Europa kan det ofta ta tid att få ihop hela kapitalet, medan man här lätt kan komma upp i flera miljoner dollar bara på ett par veckor. Även om det kan vara en fantastisk känsla när någon tror på ens förslag och projekt, ska man vara försiktig. Innan man skriver under något är det viktigt att noggrant läsa igenom villkoren för investeringen.

 

Om man bestämmer sig för att acceptera en investering gäller det sedan att inte överdriva beloppet. Annars kan man befinna sig i samma situation som ett företag som fann att de hade många i ledningen, men färre personer som arbetade med att utveckla ide’er och sälja dem. Detta ledde till en obalans i företaget, det blev liksom tyngre på toppen. Tack vare att man fortsatte i europeisk stil med mer kontrollerade affärsmetoder, samt ett bra suppport från kunder och klienter, lyckades man jämna ut obalansen. Det gäller alltså att hitta en balans inom företaget, där alla de olika avdelningarna komplementerar varandra. Den europeiska modellen med en begränsad, pragmatisk inställning kan komma väl till hands.

Var beredd på att kämpa 100 gånger mer här för talangerna

Det är inte bara företag som samlas i Silicon Valley, även arbetare och experter. Här har man större frihet att flytta mellan olika arbetsplatser, eftersom alla behöver ungefär samma sorts experter och talanger.

För att kunna delta i konkurrensen måste man kunna erbjuda sina anställda lite extra förmåner. Det kan vara bra arbetsmiljö, lönekompensationer eller andra förmåner. Ofta är det dock andra saker som drar till sig de riktigt kvalificerade personalen.

Man måste sälja sitt företag, och arbetsteam, även till potentiella medarbetare. Det man vill skapa är en gruppkänsla där alla i företaget arbetar mot ett gemensamt mål. De anställda måste känna att de har något investerat i företaget. Detta är ett pågående arbete där kommunikation är mycket viktig. Annars kommer man att märka att de anställda inte riktigt känner sig tillfredsställda och därmed hellre flyttar vidare till andra äventyr.

Det finns flera olika anledningar till varför internationella CEO känner att de vill pröva på lyckan i Silicon Valley. Här har man stora möjligheter att lyckas, även om det är rätt så annorlunda från andra ställen. Genom att lära sig från andras misstag har man större chans att lyckas

Jag har goda erfarenheter av att designa moderna och användarvänliga hemsidor med hjälp av HTML5 och CSS3. Jag anpassar hemsidor för olika plattformar T.ex. mobiler och surfplattor, för att kunna tillfredsställa alla användare. Jag använder mig även av jQuery vilket gör hemsidorna mer responsiva, interaktiva och användarvänliga. Dessutom har jag väldigt mycket erfarenhet med dynamiska webbsystem och hantering av MySQL databaser med PHP.
Privacy Policy