Wexnet

wexnet

Stadsnätet Wexnet i Växjö har haft mycket strul under året. Bara under 2015 har det varit ett flertal långvariga driftavbrott. Wexnet har ungefär 20 000 kunder. De har drabbats hårt av alla problem och många har vädrat sitt missnöje. När de en gång i tiden tecknade abonnemanget lovades ett stabilt och pålitligt fibernät för att kunna använda bredband med hög hastighet. Verkligheten har blivit annorlunda. Allt krångel har gjort att tålamodet tagit slut, vilket bland annat har lett till att 1500 kunder har begärt ersättning för alla avbrott.

Wexnets kunder är lidande

Många företag och privatpersoner har blivit lidande. Nuförtiden är väldigt många beroende av internet både för arbete och nöje. Om man har ett abonnemang ska man kunna lita på att det fungerar som det är tänkt. Några kortare driftavbrott kan möjligtvis vara acceptabla över en längre tidsperiod, men när nätet plötsligt slutar fungera utan förvarning ett flertal gånger på bara ett par månader är det väldigt irriterande. Dessutom har de varit relativt dåliga med information och support. Det första kunder brukar göra när de upplever problem är att försöka komma i kontakt med leverantören av tjänsten. När de försökt nå fram till Wexnet har de ofta bara fått något standard svar om att de arbetar med en lösning och att allt ska vara normalt snart. Sedan har det ändå tagit mycket lång tid innan nätet fungerat igen.

Mina sidor Wexnet

Wexnet löser problemet först efter sommaren.

Att logga in på ”mina sidor” på deras hemsida har inte fungerat. Istället för att snabbt försöka lösa problemet har de sagt att det ska lösas efter sommaren. Den typen av arrogans gentemot kunderna har lett till upprörda känslor. Även under semestertider förväntar sig folk att de olika tjänsterna ska fungera. Många ställer sig frågande till den service som erbjuds till kunderna. Trots alla problem brukar det sällan komma något konkret om eventuell ersättning till drabbade kunder eller när stadsnätet ska uppnå den stabilitet som redan från början utlovades.

Wexnet är det ända alternativet


Även den politiska ledningen i Växjö har uppmärksammat alla bekymmer med Wexnet. Tidigare under året kallade de in bolagets styrelse för att kräva förklaringar. Wexnet själva hävdar att det i huvudsak är tekniskt krångel. De har skyllt på bristfällig mjukvara och på att underleverantörer inte levererat tillräckligt hög kvalitet. Gång på gång har de hävdat att alla problem ska vara åtgärdade, men sedan har problemen ändå återkommit. Vissa kommunalråd har till och med uttalat sig om att det kan bli aktuellt att en ny aktör får ta över driften av stadsnätet i framtiden.

Alla köper inte Wexnets förklaringar om teknikstrul med mjukvara och hårdvara

Vissa menar att de fokuserat alldeles för mycket på att skaffa nya kunder och helt enkelt hamnat i en situation som de inte kunnat hantera. Möjligtvis har de saknat rätt kompetens och erfarenhet för ett större stadsnät. Hade de växt långsammare och haft mer resurser är det sannolikt att det blivit färre driftavbrott och färre irriterade kunder. Nu har de förbrukat sitt förtroende hos många kunder, vilket innebär att vissa börjat se sig om efter en annan lösning.

Mycket har redan investerats i Wexnet och de flesta är överens om att det borde vara stabilare och pålitligare än vad det uppvisat under den senaste tiden. Bredbandskunder ska kunna lita på den tjänst de använder. Om något ska uppdateras förväntar de sig tydlig information om detta kan leda till störningar eller avbrott. Även om ett oförutsett fel uppstår förväntar sig kunderna att informeras omgående. Framför allt brukar de flesta vilja veta när felet beräknas vara åtgärdat, men på det området har Wexnet misslyckats ett flertal gånger. Förhoppningsvis kan det bli bättre i framtiden. Dock kommer det ta lång tid för Wexnet att återuppbygga sitt förtroende.

Jag har goda erfarenheter av att designa moderna och användarvänliga hemsidor med hjälp av HTML5 och CSS3. Jag anpassar hemsidor för olika plattformar T.ex. mobiler och surfplattor, för att kunna tillfredsställa alla användare. Jag använder mig även av jQuery vilket gör hemsidorna mer responsiva, interaktiva och användarvänliga. Dessutom har jag väldigt mycket erfarenhet med dynamiska webbsystem och hantering av MySQL databaser med PHP.
Privacy Policy