Windows Server – Installera DNS-server, DHCP-server, WINS-server och FTP-server

Windows Server

Installation av DNS-server

Enkelt sagt behövs DNS-servrar för att göra det lättare för slutanvändaren. Istället för att skriva in en IP-adress (förslagsvis 83.233.164.144) förenklar och omvandlar DNS-servern denna krångliga adress till något mycket mera lättförståeligt, t.ex. isbjörnar.se. DNS används både inom företags intranät och ute på internet. För att göra det mer lättförståeligt kan man säga att en person som vill hitta en webbplats använder en webbadress, medan datorer använder IP-adresser.

 1. Klicka på Start, gå till Control Panel och välj Add/Remove Programs.
 2. Tryck på fliken Add/Remove Windows Components.
 3. Välj Networking Services, klicka på Details för att kontrollera att DNS är ikryssad

  och markerad.

 4. Klicka på OK, sedan på Next
 5. Vänta medan Windows skriver de nya filerna. Efter detta är installationen klar.

Konfigurering av DNS-server

 1. Klicka på Start, gå till Administrative Tools och välj Configure Your Server.
 2. Klicka Next och återigen Next. Nu är du inne i delen som heter Server Role.
 3. Kontrollera att DNS-servern är markerad som Yes, vilket ska betyda att servern har

  körts igång och fungerar som den ska. Enkelt? Javisst!

Installation av DHCP-server

De flesta routrar har idag en inbyggd DHCP funktion. Detta är något som innebär att routern automatiskt tilldelar IP-adresser till nätverksanslutna enheter. Det som är så bra och smart med DHCP är att den har en mekanism som kontrollerar att inga IP-adresser kolliderar med varandra, alltså ger den aldrig ut samma IP-adress till två eller flera datorer. Dynamic Host Configuration Protocol är ett nätverksprotokoll och något som högt rekommenderas att installera på sin server (förutsatt att den ska hantera och försörja nätverket med nätverksåtkomst). Det allra bästa är att ha en server som endast fokuserar på DHCP-tjänsten, det är dock inget som en liten organisation behöver fokusera på. Till större organisationer ger det garanterat ett märkvärt bättre resultat.

 1. Klicka på Start, gå till Administrative Tools och välj Configure Your Server.
 2. Välj alternativet DHCP server och klicka på Next.
 3. I fönstret New Scope Wizard ska du ange ett scope (IP-range) eller rättare sagt välja

  vilka IP-adresser som ska tilldelas till klientdatorer. Exempel:
  192.168.1.10 till 192.168.1.250. Då börjar tilldelning av IP-adresser från nummer 10 till och med 250.

 4. Ange vilket subnät som ska användas. Till de ovanstående adresserna används 255.255.255.0. Därefter ska du ange längd. Detta är något som har med subnätmasken att göra. Till uppgifterna ovan är längden 24. Ökar man längden till 25 ändras subnätmasken till 255.255.255.128. Vi ska dock inte fördjupa oss något mer om längder och subnätmaskar, utan vi går vidare. Klicka på Next.
 5. Välj vilka IP-adresser som inte skall tilldelas, alltså exkluderas ifrån den IP-Range du precis har valt. Har servern exempelvis IP-adressen 192.168.1.11 vill vi ju givetvis inte att den ska kollidera med något annat anslutet objekt. Klicka Next. Nu har varje dator ska stanna på samma IP-adress. Denna metod kan anpassas om många mobila enheter är anslutna till nätverket eller om det är många stationära datorer som är anslutna konstant (exempelvis på ett kontor). Om gränsen anges till 10 timmar kommer då IP- adresserna att förnyas efter den tiden har gått. Du kommit till Lease Duration. Detta är ett väldigt smidigt sätt att ange hur länge en dator behåller ip adressen.
 1. Klicka på Next, välj Yes, I want to configure these options now.
 2. Ange den IP-adress som din gateway eller router/switch har. Är det din påbörjade

  server som har DHCP installerat ska du ange den IP-adressen. Detta behöver anges

  för att klientdatorerna ska veta varifrån de ska hämta adresser.

 3. Domain Name and DNS-servers ska du ange ditt domännamn och den IP-

  adress som DNS-servern är installerad på. Gå vidare.

 4. I steget WINS servers ska du ange vilken IP-adress WINS-servern kommer att ha.

  Oroa dig inte, vi kommer att gå igenom vad en WINS-server är i nästa steg.

 5. Klicka på Next och välj Yes, I want to activate this scope now.

WINS-server

Windows Internet Name Service registrerar och matchar datornamn som mappar NETBIOS- datornamn till IP-adresser. Genom en WINS-server kan användare komma åt nätverksresurser med hjälp av resursernas namn istället för IP-adresserna som är betydligt svårare att memorera. Programvaror och tjänster som körs i nätverket kan även skicka namnfrågor till WINS-servern för att matcha namn med IP-adresser.

 1. Start, Administrative Tools, Setup Your Server.
 2. Välj WINS-server och klicka på Next.
 3. Klart!

Installation av FTP-server

File Transfer Protocol (förkortat FTP) är ett protokoll som används för att skicka filer över internet. FTP används för distribution, hämtning av stora filer eller programpaket, men även av webbplatsägare för publicering av hemsidor. Man flyttar då alla filer med kod till en webbserver, antingen hos ett webbhotell, en serverhall eller till en egenupplagd sådan.

I detta steg kommer vi att använda oss utav ”Internet Services Manager” och skripts. Internet Information Services (IIS 6) är en lokal webbserver som man kör på sin egen dator. Med IIS installerat har du möjlighet att testköra i realtid. Det är det absolut lättaste sättet att kolla om det uppdaterade materialet fungerar korrekt.
IIS gör även felsökningen lättare.

 1. Klicka på Start, gå till Control Panel och välj Add or Remove Programs.
 2. Välj Add/Remove Windows Components och kryssa i rutan för Application

  Server.

 3. Klicka på Details och kryssa i rutan för Internet Information Services (IIS).
 4. Innan du går vidare ska du återigen klicka på Details och kryssa i rutan för File

  Transfer Protocol (FTP Service).

 5. Klicka OK, och återigen på OK. Tryck sedan på Next för att installera tjänsten.

Installationen kräver att skivan för Windows Server  är insatt. 

Webbutvecklare med stora kunskaper inom användarvänliga och moderna e-handelssajter. För närvarande driver jag hemsidan Isladd.se som säljer 3 meter långa iPhone sladdar. För kontakt, se Kontakt på isladd.se.
Privacy Policy